big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Wycieczka szkolna z Bądkowa

We włocławskim Oddziale przyjęto wycieczkę szkolną z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie, gmina Bądkowo. 5 czerwca goście zwiedzili wystawę pt. "W 25-lecie Roku Przełomu. Wybory do Sejmu i Senatu 4 Czerwca 1989 roku w województwie włocławskim w źródłach archiwalnych". Zwiedzaniu wystawy towarzyszyła lekcja nt. historii wyborów z 1989 r. w województwie włocławskim. Lekcję poprowadził dr Tomasz Dziki, natomiast warsztaty archiwalno – genealogiczne mgr Rafał Więckowski. Łącznie Oddział odwiedziła 22 osobowa grupa uczniów z dwoma opiekunami.
Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB