Godziny pracy

Godziny pracy Archiwum:

  • Poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Godziny pracy Pracowni Naukowych:

  • Poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

We wtorki i czwartki na zamówienie użytkowników Pracowni mogą być organizowane dodatkowe dyżury popołudniowe do godz. 18.30. Odbywać się one będą wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu użytkownika, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie niepojawienia się osoby zainteresowanej na umówionym dyżurze kolejne zgłoszenie nie będzie przyjmowane. W przypadku dyżurów zamówienia na akta muszą być złożone dzień wcześniej lub w dniu dyżuru do godziny 14.00. Rewersy złożone po godzinie 14.00 nie będą realizowane.