Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Archiwum Państwowe w Toruniu pełni rolę Partnera w projekcie realizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych pn. „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji znajduje się na stronie Beneficjenta.

ADE